Şartlar & Koşullar


Şartlar & Koşullar

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (KEKP), tamamı Plan(lar) olarak adlandırılan DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin doğru kullanımına ve yasaklara ilişkin kurallarıaçıklamaktadır. Bu kurallarhizmet kalitemizi ve bütünmüşterilerimizin önceliklerini korumak için kaçınılmaz olarakkonulmuştur. Plan(lar)’a kayıt olupHüküm ve Koşullar’ı kabulederekbu Politikayı ve kurallarını da tanımışkabul etmiş vesözleşmenin Hüküm ve Kuralları’na bağlı olduğunuz sürece bukurallara da bağlı kalacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.

1-Değişiklik
DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bukuralları istediği zaman değiştirme ve değişiklikler web sitesindeduyurulur duyurulmaz anında uygulamaya geçme hakkını saklı tutar.

2-İhlal
Bu kuralların ihlali kesinlikle yasaktırHerhangi bir ihlal sonucundaaskıya alınmafesih ve/veya bu Politika’nın kuralları çerçevesindeele alınan bir ihlal sonucu DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne gelebilecek herhangi bir zararıntazmini söz konusudur. Plan(lar)ınızın kullanımından ve Plan(lar)ınkullanımı sırasında yaptığınız karşıya yükleme (upload), karşıdanyükleme (download) ya da aktarımların içeriğinden sadece sizsorumlusunuzDB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu kuralların ihlal edildiğine karar vermede tek sözsahibidirHerhangi bir ihlal söz konusu olduğundasistemdekidosyalar karşıdan yüklemelere kapatılacak ve hesabınız gelecektekikarşıdan yüklemeler için etkisiz hale getirilecektirKEKP’yi ihlaleden herhangi bir hesap için hiçbir para iadesi söz konusu olamazKEKP’nin ihlali durumundagerekirse herhangi bir materyal ya da bütün materyallerulusal ya da uluslararası bir yasaya aykırıharekete ilişkin hukuki işlem yapabilmeleri için gerekli mercileresağlanacaktır.

3-Yasal Olmayan Kullanım
DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Plan(lar)ını sadece yasal amaçlarla kullanabilirsinizHerhangi bir yasayıdüzenlemeyi ya da bu Politika kurallarını ihlaleden her türlü materyalin aktarımıdağıtımısatışı veya depolanmasıkesinlikle yasaktırAyrıcatelif hakkı saklı olan herhangi birmateryal (Web sitesi tasarımı için telif hakları ihlali oluşturanmateryallerin web sitesinde kullanılması veya kullanılması içintarafımıza iletilmesi tamamen müşterinin sorumluluğundadır.Telifhakları konusunda oluşacak herhangi bir hukuki anlaşmazlık DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİnibağlayıcı nitelikte değildir.), ticari markalar, patent, ticaret sırlarıyasalara aykırı olma tehdidi taşıyan,ihracat yasalarını ve TürkTicaret Kanunu’nun öngördüğü gereklilik ve şartları yerinegetirmeyenmüstehcenküçük düşürücü materyaller ve benzerlerinibarındırmak ve kabul edilemez sayfa içerik ve linklerin de (korsan(lisanssızyazılım, hacker programları ya da arşivlerişifresikırılmış program siteleri (Warez sitesi), telif hakkı olan müzik, mp3 gibi materyaller ve Sistem İdarecileri ve/veya Yöneticileri tarafındanbu bölüme uygun düştüğü düşünülen başka her türlü materyal velink) yayınlanması yasaktırDB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİsunucuyaağlaradonanımaisminemüşterilerine veya herhangi bir üçüncü şahsa zararlıolduğunu düşündüğü her türlü içeriği sınırlamayasaklama veyakaldırma hakkını saklı tutar.

4-E-posta
(E-mail) DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin sunucuları aracılığıyla Spam (mesaj sağanağıya da talep edilmemiş toplu e-postalar göndermek kesinlikle yasaktır. Spam e-posta kapsamına şunlar girmektedir:

1. Ticari reklam gibi herhangi bir reklam çeşidi;

2. Kişilere talep etmedikleri halde bilgilendirme amaçlı duyurulargönderilmesi;

3. Dili, geliş sıklığısayısı ya da büyüklüğü itibariyle sıkıntı verenrahatsız eden e-postalar;

4. Zincir e-postalar;

5. “e-posta bombardımanı” gibi kötü niyet taşıyan e-postalar;

6. Sahte ya da yanlış bilgi içeren e-postalar;

7. Herhangi bir Güvenli-liste (Safe-list) toplu e-posta göndermeuygulaması;

8. DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİsunucularında ve/veya sunucularından çalıştırılan ve toplu postagönderen komut dosyaları (betiklerive benzerleriOlası bir spam durumunun bağımsız bir kuruluş tarafından DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne rapor edilmesi halinde, spam yaptığı iddia edilen hesap aklanana ya da spam yaptığı kanıtlananakadar bu hesap askıya alınırAynı zamandadiğer ISP veya IPP’lerinhizmetlerini spam için kullanır ama bu etkinlikleri DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sunucularında bulunanPlan(lar)ınıza kanalize ederseniz de bu Politika’nın kurallarını ihlaletmiş sayılırsınızDB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu hükmün ihlal edilip edilmediğine karar verecek tek sözsahibidir. Bu hükmün herhangi bir şekilde ihlali hesabınızın hemenfeshedilmesi ve en az 500,00 TL’lik bir para cezası ile sonuçlanır.

5-Toplu e-posta gönderimlerinin yasal kullanımı şunlarıgerektirmektedir:
1. Kullanıcının kendi isteğiyle belli bir listeye katılmış olması;

2. Kullanıcının bu listeden kendi isimini istediği zaman çıkarabilmeolanağının bulunması;

3. Bir önceki olanağın kullanıcıya gönderilen her e-postadabelirtilmesi;

4. Attığınız postanın DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KEKP’sinin 4. Hükmündeki “a” şıkkına uygun olması.

6- Sunucu Kaynakları
DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİsunucu performansına ve  bütünlüğüne zarar vermeyen hesapların, CPU ve sunucu kaynaklarını kabul edilebilir şekilde kullanmasınaizin verir. Bu kaynakların herhangi bir şekilde kötü kullanılmasınınya da gereğinden fazlaaşırı kullanıldığının Sistem İdarecileritarafından tespit edilmesihesabınızın askıya alınmasıyla sonuçlanırAşırı sunucu hitleri, hit flooding, bant genişliğinin aşırı kullanımı, bant genişliği flooding, bozuk komut dosyasıkötü biçimlendirilmişya da aşırı olan içerikler ve benzeri her türlü duruma bağlı olarakortaya çıkanCPU’nun ya da sunucu kaynaklarının aşırı kullanımısunucun kötü kullanımı kapsamına girer.

7-Korsancılık
DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİsunucuları üzerinden yasal olmayan herhangi bir yazılımın karşıdanyüklenmesine izin vermemektedir. Bu durumun her türlü ihlalihesabınızın feshedilmesiyle sonuçlanır.

8- Yetişkinlere Yönelik İçerik
Yetişkinlere yönelik sitelerpornografi ve cinsellikle ilgili ürünlerinalım satımı ve ilgili bütün diğer faaliyetler yasaktır. Bu yasakkapsamınacinsellikle ilgili içeriğe işaret eden ya da yetişkinlereyönelik başka yerlerdeki içeriklere link veren siteler girmektedirAynı zamandayasal olmayanküçük düşürücümüstehcenzararlıtehdit edicirahatsız edici materyallerin depolanmasısatılmasıdağıtılmasıbunlara link verilmesireklamının yapılmasıpromosyonunun yapılması ya da barındırılması veya kişilikhaklarının ya da toplumsal hakların ihlali ve benzerleri yasaktır.

9- Genel Betikler / CGI – betikleri
DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİüzerinde bulundurduğunuz betiklerin dışarıdan çalıştırılmasıkesinlikle yasaktırSistem performansına zarar verebilecek ya da sistem kaynaklarını aşırı kullanan betikler size haber verilmeksizinkapatılabilir.

10- Sistem ve  Güvenliği
DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’neya da üçüncü bir şahsa ait sunucularınsistemlerin ya da güveliğinin, Plan(lar)ın kullanımı aracılığıyla herhangi bir şekildeihlali yasaktır ve suç teşkil edebilirDB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ihlal içeren böyle bir durumuinceleyip eğer suç teşkil eden bir durumdan şüphelenirse gerekligördüğü kanuni merciilerle işbiriliği içine girebilir. Bu durum kapsamına:

1. VirüslerTruva Atı (Trojan Horse), solucanlar (worms), zaman bombası (timing bomb), eggdropsotomatik iptal programları(cancel bots) ya da sistemiprogramlarıverileri veya kişisel bilgilerikötü etkileyecek herhangi bir bilgisayar programlama rutini gibiyıkıcı ya da zarar verici içeriğin yayılması ya da barındırılması;

2. Hacking ya da izinsiz oturum girişimleriproblama, port taramatrafik ya da oturum taramaları.

3. Herhangi bir kullanıcıya, ana bilgisayara veya ağa sunulanhizmetin aksatılmasına yönelik olaraksistemin bir şekilde aşırıyüklenmesi, her türlü sistem saldırıları ya da yerel ya da internet üzerindenherhangi bir yollakullanıcının uçbirim oturumunu(terminal session’) aksatabilecek şekilde tasarlanmış herhangi birprogram/komut dosyası/komut ya da mesajla gelebilecek sahtecilikyapma;

4. Herhangi bir ağdasunucuda ya da sistemdeki verilerinbunlarınsahibinden izin alınmaksızın taranması ve benzeri türde herhangi birbilgi edinme girişimi;

5. Herhangi bir şekilde sistem kısıtlamalarına uymamave

6. Başka kişilere şifre vererek izinsiz erişime sebep olma ve benzeritürde hesabın güvenliğini sağlayamama durumu girmektedir.

11- Sahte İçerik
Herhangi bir sahte ürününhizmetinplanınya da promosyonun(örneğinhemen para kazan planları,zincirleme postalardağıtımınıyapma ya da bunları satışa sunmaveya herhangi bir üyelik formukontrat ya da kayıtla yapılan online başvuruda yanlış bilgi vermeveya kredi kartı numarasıtelefon numarası, e-posta adresi ya da evadresi ve benzeri bilgilerin Plan(lar)ın kullanımı aracılığıylaherhangi bir şekilde hileli kullanımı kesinlikle yasaktır.

12- Sayfası Olmayan Site
DB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİpaylaşımdaki sunucuları üzerinde dosyaların depolanmasına ya da yedeklenmesine izin veremektedir . Websitesinin, web üzerindenerişilebilen en üst dizinin (root directory) üstüne yerleştirilen her türlü içerik bir idareci tarafından incelenecektir. Bu idareci sözkonusu içeriğin uygunsuz olduğuna veya bu içeriğin depolamasınırlarımızın sömürüsüne yönelik olduğuna karar verirsebu içerikKEKP’nin 3. Hükmünün ihlali anlamına gelir ve daha öncedenhaber verilmeksizin sunucularımızdan kaldırılır.

13- Nuke Programları
Her türlü Nuke yazılımı ya da Nuke benzeri portal yazılımı(PHPNukePostNuke vb… gibiDB AJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sunucularında ve ağında izinsizkullanımı yasaktırProgramın çalıştığı herhangi bir durum ya da durumlar hesabınızın anında askıya alınması ve/veya feshedilmesive veritabanınızın kaldırılmasıyla sonuçlanır.